Widgets zijn kleine handige weergaven op je thuisscherm waarbij direct handige informatie zoals de tijd, het weer, je agenda, contacten of bediening van licht zichtbaar is. Widgets kun je zelf toevoegen door je vinger langer dan 1 seconde op het hoofdscherm op een lege plek te houden.

Een widget toevoegen

Widgets Overzicht