• batterySchakel de WIFI verbinding uit indien deze een langere tijd (paar uur) niet gebruikt wordt.
  • Schakel de GPS functie uit indien deze niet gebruikt voor voor bv navigatie.
  • Stel de standby-tijd van het scherm op een niet al te lange tijd in (<1 minuut)
  • Schakel Bluetooth uit indien dit niet gebruikt wordt
  • In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld is het niet verstandig om de apps te sluiten. Inmiddels is Android dusdanig ontwikkeld waardoor automatisch apps gesluimerd worden indien ze niet actief gebruikt worden. Indien er handmatig apps gesloten worden leverd dit extra werk op voor de smartphone (extra processen starten etc.) wat uiteindelijk resulteert in juist hoger batterijverbruik!
  • Vermijd zoveel als mogelijk berichten-apps zoals “Whatsapp”, “IM+” en “Skype” indien men niet verbonden is via WIFI. Deze apps hebben continue een verbinding met de berichtenserver en zijn hiermee een extra belasting op de accu. Het hangt sterk af per app wat de actuele accu-belasting is. Via Instellingen -> Accu kan precies nagegaan worden per app wat de accu-belasting is.