Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Optimalisatie & Anti-Virus Apps

Gebruik GEEN taskkillers, optimalisatie-apps of anti-virus apps in Android. Deze hebben juist het tegenovergestelde effect en verstoren de standaard (geoptimaliseerde) werking van Android. Tevens hebben deze apps vaak als nadeel dat ze de accu (juist) sneller leegtrekken.

Taskkillers & optimalisatie-apps beloven vaak betere prestaties en een betere accu-capaciteit, echter sinds Android 6 is het besturingssysteem dusdanig geoptimaliseerd dat deze zogenaamde “optimalisatie-apps” juist het tegengestelde effect zullen veroorzaken en uw toestel trager maken en de accu zwaarder belasten waardoor deze eerder leeg raakt.

Anti-Virus apps

Het heeft helaas bar weinig zin om anti-virus apps te installeren op jouw smartphone of tablets. Apple weigert zelfs dit soort apps in haar App Store. Er is geen enkel bewijs dat deze anti-virus apps daadwerkelijk in staat zijn (of zijn geweest buiten het testlaboratorium) om zogenaamde virussen te ontdekken en jouw toestel er tegen te beschermen.

Helaas wordt er vaak over virussen gesproken maar technisch gezien zijn het apps die gebruik maken van gaten in de beveiliging of hardware zoals processors.

Een toelichting hoe deze virus geruchten zijn ontstaan…

Er wordt veel in de media gesproken en geschreven over virussen en wat je er tegen kunt doen. Voor Windows is dit al jaren vaste prik en (bijna)  iedereen installeert een anti virus programma op zijn of haar computer. Maar hoe zit dat nu eigenlijk precies met smartphones en tablets? Moet je daar ook een anti virus app op installeren? Allereerst een korte uitleg wat nu eigenlijk een virus is en wat een anti virus programma nu precies voor functie heeft.

Virus

“Een computervirus (in het dagelijks taalgebruik wordt meestal kortweg over virus gesproken) is een vorm van schadelijke software (malware). Het is eencomputerprogramma dat zich in een bestand kan nestelen, bijvoorbeeld in bestanden van een besturingssysteem. Computervirussen worden als schadelijk beschouwd omdat ze schijfruimte en computertijd in beslag nemen van de besmette computers. In ernstige gevallen kunnen virussen binnenin de computer schade aanrichten, bijvoorbeeld het wissen en verspreiden van gevoelige gegevens. In zeer ernstige gevallen kan de gebruiker zelfs de totale controle over de computer verliezen.” Bron: Wikipedia Het is zelfs mogelijk om het besturingssysteem (bv. Windows) dermate te beschadigen dat het niet langer functioneert of zelfs opstart. Dit is goed om te onthouden!

Een anti virus programma is geprogrammeerd om virussen (schadelijke software) te herkennen en (veilig) te verwijderen. Helaas zal er net als in de “echte” wereld eerst een besmetting moeten zijn om met een medicijn (tegengif) te komen. Dit geldt ook in de computerwereld waarbij niet alle nieuwe virussen direct worden herkend omdat deze dusdanig geprogrammeerd zijn dat deze niet herkend worden. Pas als de eerste systemen geïnfecteerd zijn kan er gereageerd worden door de fabrikanten van anti virussen om een “tegengif” te maken en daarmee systemen te beschermen die (nog) niet geïnfecteerd waren.

Virussen voor Android / iPhones & ipads bestaan niet!

Voor Android & iPhones/iPads bestaan geen virussen. Wel bestaan er kwaadaardige apps die jouw gegevens buit kunnen maken door gebruik te maken van jouw naïviteit of gaten in de beveiliging van het besturingssysteem of zelfs misbruik te maken van fouten in de onderdelen van uw smartphone of tablet. Hier kunnen wij als consument niets in betekenen en zijn we volledig afhankelijk van de “grote” bedrijven die dit soort zaken moeten oplossen.

De grote vraag: Moet ik nu wel of niet een anti virus app installeren?

Die vraag is niet snel te beantwoorden helaas omdat dit gecompliceerder ligt dan men denkt. Goed om te onthouden: Er bestaan wel degelijk apps / games die misbruik proberen te maken van jouw toestel. Denk hierbij aan jouw adresboek (contacten die men wil kopiëren), sms’jes die naar dure telefoonnummers worden verstuurd of zelfs foto’s die gemaakt kunnen worden met jouw toestel. Deze kwaadwillende apps / games hebben vaak als doel contactinformatie los te peuteren of jou op kosten te jagen om er zelf beter van te worden. Er een hoop geld te verdienen met de gaten in de beveiliging waarmee ze jouw privacy-gevoelige informatie tegen stevige bedragen verkopen.

Een paar veiligheidstips:

  • Installeer alleen apps vanuit de Google Play Store / App Store
  • Controleer altijd bij het installeren van een Android app wat de permissies zijn waar deze specifieke app om vraagt. Voorbeeld: als een zaklamp app toegang vraagt om toegang tot jouw contacten, sms of telefoonfunctie dan is er serieus iets mis met deze app. Voor de zaklamp is enkel toegang nodig tot jouw camera-functie vanwege de ledflitser.

Nu terug naar de hamvraag: Wel of geen anti virus?

In principe is er geen anti virus nodig om jouw smartphone / tablet te beschermen. Android is zeer lastig van buitenaf te beïnvloeden dus je toestel kan niet zomaar onklaar worden gemaakt door geïnstalleerde apps al blijft er wel altijd een kleine kans bestaan. Google & Apple doen hun best om alle apps te controleren of er misschien kwaadaardige bedoelingen in zitten en vist het grootste deel er direct uit.

Uiteraard is dit systeem nooit helemaal 100% veilig en kan er toch een app in de Google Play Store / App Store terecht komen die kwaadaardige bedoelingen heeft. Anti Virus fabrikanten zijn hier handig op in gesprongen en hebben apps ontwikkeld die in staat zijn om apps te controleren (en te verwijderen) op jouw toestel die kwaadwillende bedoelingen hebben. Zie het als een extra beveiliging die nogmaals de zo belangrijke permissies controleert. Nu wordt de vraag iets makkelijker te beantwoorden… Ben je niet helemaal zeker dat je altijd de permissies van apps / games controleert of wil je een extra steuntje in je rug dan kun je gerust kiezen voor een anti virus app. Ook hier geldt “baad het niet, schaad het niet”. Het is een extra stukje beveiliging dat met jou meekijkt zodat je niet zonder medeweten zomaar dure nummers belt, sms’jes naar dure nummers stuurt of dat er zomaar foto’s worden gemaakt met jouw toestel.

Goed om te onthouden: Ook het gebruik van Anti Virus apps sluit zeker niet 100% uit dat er toch een kwaadwillende app op jouw toestel wordt geïnstalleerd en daarmee jouw toestel 

Goed om te weten! De prestaties van jouw toestel zullen beïnvloed kunnen worden door een anti-virus app al naar gelang deze meer of minder intensief zal zoeken naar kwaadwillende software op jouw toestel en kies niet zonder er eerst goed over nagedacht te hebben over een betaald anti-virus lidmaatschap. De gratis-apps doen niet onder voor de betaalde maar bieden wel vaak iets minder functionaliteit.