Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Android App / Game Permissies. Waar moet je op letten?

Heb jij de laatste keer goed gekeken wat de nieuwe app / games voor permissies vroeg om geïnstalleerd te worden?

Waarschijnlijk niet omdat we vertrouwen op de beveiliging van Google zelf en dit is goed. Het kan echter nog beter door zelf mee te kijken wat nu die app / games nu eigenlijk precies wil / nodig heeft. Vaak worden er meerdere permissies gevraagd maar waar dienen die nu eigenlijk voor en wat is de impact als je akkoord gaat met die permissies? Er kan al verklapt worden dat sommige apps (Facebook) aardig wat permissies vragen en dat het maar de vraag is wat maker van die app / games ermee van plan is. Vaak zijn de permissies nodig om de app / games goed te laten werken, maar soms lijkt er meer aan de hand te zijn en wil de maker veel meer dan je in eerste instantie denkt / verwacht. Echter je bent er wel al mee akkoord gegaan dus enkel verwijderen is dan nog mogelijk om “niet akkoord” te gaan. We hebben voor het gemak de meest voorkomende permissies voor je op een rij gezet met de daarbij behorende (eventuele) gevolgen.

Je kunt zelf eenvoudig controleren welke permissies een nieuwe of reeds geïnstalleerde app / game heeft door onderstaande stapjes te volgen.

Je kunt als volgt afzonderlijke rechten en groepen bekijken die door de laatste versie van een app in de Play Store zijn gebruikt:

 1. Open de Play Store-app Google Play Store.
 2. Ga naar de detailpagina van een app.
 3. Scrol omlaag naar ‘Aanvullende informatie’.
 4. Selecteer Details weergeven.

Nadat je een app heeft geïnstalleerd, kun je in het menu ‘Instellingen’ de rechten bekijken die de app kan gebruiken.

 1. Open het hoofdmenu Instellingen.
 2. Selecteer Apps of Applicatiebeheer.
 3. Selecteer een app.
 4. Scrol omlaag naar ‘Rechten’.

Maar hoe zit het nu eigenlijk precies met die permissies? Waar staan ze voor en wat doen ze precies? Voor het gemak hebben we hieronder de alle permissies geplaatst met een korte toelichting.

Opmerking: in de loop van de tijd introduceert het Android-besturingssysteem mogelijk nieuwe mogelijkheden en functies. Rechtengroepen kunnen wijzigen wanneer nieuwe mogelijkheden aan het Android-besturingssysteem worden toegevoegd.

In-app-aankopen

Een app kan u vragen aankopen te doen binnen de app.

Apparaat- en appgeschiedenis

Een app heeft toegang tot een of meer van de volgende zaken:

 • Gevoelige loggegevens lezen
 • Systeemstatus ophalen
 • Het lezen van uw internetbladwijzers en -geschiedenis
 • Het ophalen van actieve apps

Draadloze gegevensinstellingen

Een app kan gebruikmaken van de instellingen die uw mobiele gegevensverbinding en mogelijk de door u ontvangen gegevens controleren.

Identiteit

Een app kan gebruikmaken van de account- en/of profielgegevens op uw apparaat.

De rechten ‘Identiteit’ omvatten:

 • Het zoeken naar accounts op het apparaat
 • Het lezen van uw eigen contactkaart (voorbeeld: naam en contactgegevens)
 • Het aanpassen van uw eigen contactkaart
 • Het toevoegen of verwijderen van accounts

Contactpersonen/agenda

Een app kan gebruikmaken van de contactpersonen en/of agendagegevens op uw apparaat.

De rechten ‘Contactpersonen en agenda’ omvatten:

 • Het lezen van uw contactpersonen
 • Het aanpassen van uw contactpersonen
 • Het lezen van agenda-afspraken en vertrouwelijke informatie
 • Het toevoegen of wijzigen van agenda-afspraken en het versturen van e-mails naar gasten zonder kennis van de eigenaren

Locatie

Een app kan gebruikmaken van de locatie van uw apparaat.

De rechten ‘Locatie’ omvatten:

 • Geschatte locatie (netwerkgebaseerd)
 • Precieze locatie (GPS- en netwerkgebaseerd)
 • Toegang tot extra opdrachten van locatieaanbieder
 • GPS-toegang

Sms

Een app kan gebruikmaken van de sms- en/of mms-berichten op uw apparaat. Deze groep omvat mogelijk toegang tot sms-, mms- of videoberichten.

Opmerking: afhankelijk van uw abonnement kunnen er kosten in rekening worden gebracht door uw provider voor sms- of mms-berichten. De rechten ‘Sms’ omvatten:

 • Het ontvangen van tekstberichten (sms)
 • Uw tekstberichten lezen (sms of mms)
 • Het ontvangen van tekstberichten (mms), zoals een afbeeldings- of videobericht
 • Het bewerken van uw tekstberichten (sms of mms)
 • Het lezen van sms-berichten (hiervoor moet u mogelijk betalen)
 • Het ontvangen van tekstberichten (WAP)

Telefoon

Een app kan gebruikmaken van uw telefoon en/of de oproepgeschiedenis.

Opmerking: afhankelijk van uw abonnement kunnen er kosten in rekening worden gebracht door uw provider voor telefoongesprekken.

De rechten ‘Telefoon’ omvatten:

 • Het rechtstreeks bellen naar telefoonnummers (hiervoor moet u mogelijk betalen)
 • Het schrijven naar een gesprekkenlijst (voorbeeld: oproepgeschiedenis)
 • Het lezen van gesprekkenlijst
 • Het omleiden van uitgaande gesprekken
 • Het wijzigen van de telefoonstatus
 • Het voeren van telefoongesprekken zonder uw toedoen

Foto’s/media/bestanden

Een app kan gebruikmaken van bestanden of gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen.

De rechten ‘Foto’s/media/bestanden’ omvatten:

 • Het lezen van de inhoud van uw USB-opslag (voorbeeld: SD-kaart)
 • Het aanpassen of verwijderen van de inhoud van uw USB-opslag
 • Het formatteren van externe opslag
 • Het koppelen of ontkoppelen van externe opslag

Camera/microfoon

Een app kan gebruikmaken van de camera en/of microfoon van uw apparaat.

De rechten ‘Camera en microfoon’ omvatten:

 • Het maken van foto’s en video’s
 • Het opnemen van audio
 • Het opnemen van video

Informatie over wifi-verbinding

Een app kan gebruikmaken van de informatie over de wifi-verbinding van uw apparaat, zoals of wifi is ingeschakeld en de naam/namen van verbonden apparaten.

De rechten ‘Informatie over wifi-verbinding’ omvatten:

 • Het weergeven van wifi-verbindingen

Informatie over apparaat-ID en oproepen

Een app kan gebruikmaken van uw apparaat-ID(‘s), telefoonnummer, of u aan het bellen bent en het nummer waaraan een oproep is verbonden.

De rechten ‘Informatie over apparaat-ID en oproepen’ omvatten:

 • Het lezen van de telefoonstatus en -identiteit

Overig

Een app kan gebruikmaken van aangepaste instellingen geleverd door uw apparaatfabrikant of van applicatiespecifieke rechten.

De rechten ‘Overig’ omvatten:

 • Het lezen van uw sociale stream (op bepaalde sociale netwerken)
 • Het schrijven naar uw sociale stream (op bepaalde sociale netwerken)
 • Het openen van feeds waarop u bent geabonneerd

Wanneer u afzonderlijke rechten bekijkt, worden alle rechten (inclusief de rechten die niet in het scherm met rechten worden weergegeven), in de groep ‘Overig’ getoond. (Bron: Google)

App-updates

Wanneer een app wordt bijgewerkt, moet deze mogelijk gebruikmaken van extra mogelijkheden of gegevens die door rechten worden beheerd.

Als u automatische updates heeft ingeschakeld, hoeft u deze rechten niet te bekijken of accepteren, op voorwaarde dat deze rechten zijn opgenomen in een rechtengroep die u voor de betreffende app al heeft geaccepteerd.

Als de app toegang nodig heeft tot een extra rechtengroep, wordt u gevraagd de update te accepteren, zelfs als u heeft ingesteld dat een app automatisch wordt bijgewerkt.

Als u elke update liever handmatig wilt bekijken en uitvoeren, kunt u uw update-instellingen wijzigen.

Automatische updates uitschakelen voor specifieke apps

Als u een app handmatig wilt bijwerken, kunt u automatische updates uitschakelen met behulp van de Play Store-app. Ga als volgt te werk:

 1. Open de Play Store-app Google Play Store.
 2. Raak het Play Store-pictogram Google Play Store aan.
 3. Selecteer Mijn apps.
 4. Selecteer een app.
 5. Raak ‘Menu’ Menu aan > Verwijder het vinkje uit het selectievakje naast ‘Automatische updates’ als u dit nog niet heeft gedaan.

(Bron: Google)

 

Was This Article Helpful?

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *