WAT IS KLACHTENKOMPAS.NL?

Screenshot 2015-02-13 at 13.48.10Klachtenkompas.nl is een initiatief van de Consumentenbond. Op dit online platform kun je gratis terecht met een klacht over een bedrijf, met de insteek dat je samen met het bedrijf tot een oplossing komt. Je mag hier allerlei klachten plaatsen, bijvoorbeeld over een gekocht product, een afgenomen dienst of over een contract.

Kortom, Klachtenkompas.nl geeft jou de ruimte om een klacht te plaatsen en geeft bedrijven de mogelijkheid om daarop te reageren.  Ze bemoeien zich niet inhoudelijk met je klacht. Een groot aantal bedrijven heeft al toegezegd om aan Klachtenkompas.nl mee te werken.

WAAROM?

De Consumentenbond krijgt doorlopend signalen van mensen die ontevreden zijn over de manier waarop bedrijven met hun klachten omgaan. Ze voelen zich niet serieus genomen. Maar elke klacht verdient een goede oplossing. En daarom is Klachtenkompas.nl opgericht: om jou én de deelnemende bedrijven (weer) met elkaar in gesprek te brengen.

MAG IK OVER ELK BEDRIJF EEN KLACHT PLAATSEN?

Nee. Je klacht gaat over die bedrijven bij wie je als klant direct en zonder tussenpersoon een product koopt of een contract afsluit. Je klacht betreft bovendien een landelijk of regionaal handelend Nederlands bedrijf. Klachtenkompas.nl publiceert dus geen klachten over de overheid, overheidsinstanties en buitenlandse bedrijven.
Wij gaan er daarnaast vanuit dat je de klacht eerst bij het betreffende bedrijf meldt. In veel gevallen is dat namelijk de meest effectieve manier om samen tot een oplossing te komen. Zeker als je niet tevreden bent over een product of dienst van een klein winkelbedrijf, of van een eenmanszaak als de fietsenmaker of de lokale bakker. Loop in dit geval zelf even bij ze binnen en bespreek de situatie.

Heb je een klacht over de overheid of een overheidsinstantie? Klop dan aan bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman behandelt alle klachten over onder meer ministeries, waterschappen, provincies, UWV, gemeenten of politie. Meer informatie vind je op www.nationaleombudsman.nl.

Tot slot is Klachtenkompas.nl bewust geen forum voor meningen en steunbetuigingen. Klachtenkompas is wél de juiste plek als je samen met het bedrijf tot een oplossing wilt komen. Ook al ben je van mening dat er eerder niet naar je is geluisterd. Of heb je het gevoel dat je van het kastje naar de muur bent gestuurd.

Screenshot 2015-02-13 at 13.49.00WAT WILLEN ZE MET KLACHTENKOMPAS.NL BEREIKEN?

Klachtenkompas.nl biedt jou een podium voor je klacht. Je krijgt zeg maar het ‘gereedschap’ om een klacht in te dienen. En deelnemende bedrijven hebben de kans om het ontstane probleem ditmaal wel snel en goed op te lossen. Klachtenkompas.nl levert een positieve bijdrage aan het verbeteren van de relatie tussen consumenten en bedrijven.

LOST KLACHTENKOMPAS.NL AL MIJN KLACHTEN OP?

Klachtenkompas.nl attendeert een bedrijf wanneer er een klacht binnenkomt. Maar het bedrijf moet hierna zelf in actie komen. We kunnen dus niet garanderen dat alle klachten vanzelf worden opgelost. Wél houden we in de gaten welke bedrijven zorgvuldig reageren, en welke niet.

Hoe werkt Klachtenkompas.nl?

VOOR IEDEREEN

Iedereen mag een klacht op Klachtenkompas.nl plaatsen. De website geeft je tips om je klacht goed te omschrijven. Aanvullende informatie kun je kwijt op een afgeschermd deel, waar alleen het bedrijf je persoonlijke toelichting leest. Een geplaatste klacht blijft maximaal 2 jaar zichtbaar. Klachten met scheldwoorden of discriminerende taal zijn niet toegestaan en worden eventueel van de website gehaald.

Na plaatsing van je klacht op Klachtenkompas.nl heeft het bedrijf 2 weken de tijd om te reageren. Vervolgens kan jij weer reageren. Is er een nieuwe reactie binnen, dan ontvangt de andere partij hierover een melding via een e-mail. Om het ‘online gesprek’ levendig te houden staat er voor elke reactie een termijn van maximaal 2 weken.

Het bedrijf geeft aan of de klacht volgens hen is opgelost, maar het is aan jou om de manier waarop de klacht is afgehandeld te beoordelen. Deze beoordeling wordt op de website gebruikt om pluimen uit te delen aan bedrijven die het goed doen, of om bedrijven aan te spreken op verbeterpunten.

Meer weten: Klik hier voor meer informatie.

Bron: Klachtenkompas.nl