Bij Android  wordt de techniek JIT (Just in Time) gebruikt. In tegenstelling tot apps (programma’s) bij bv Windows worden apps bij Android niet (helemaal) gecompileerd. Dit wil zeggen dat de programmeur niet voor alle Android versies en schermresoluties zijn of haar app moet testen en compileren (opbouwen). Dit zou teveel tijd (en geld) kosten en bijna onmogelijk om te doen, omdat er steeds meer Android tablets en smartphones beschikbaar zijn. De apps worden door de programmeurs in “ruwe machine-taal” geschreven zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met specifieke toestel-eigenschappen en aansturing van dat toestel.

JIT zorgt ervoor dat de ongecompileerde (nog niet opgebouwde) app tijdens het starten van de app gecompileerd wordt en dit gaat (nagenoeg) zonder vertraging. Ook worden pas zodra het nodig is (just in time) de delen van de app gecompileerd en dus niet in één keer zoals bij andere operating systems (bv Windows). Dit maakt de apps snel en er worden geen onnodige delen vooraf geladen.