Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Batterijbesparings Tips

  • Stel de standby-tijd van het scherm op een niet al te lange tijd in (<1 minuut) of gebruik de “Slim Sluimeren” optie. Deze is niet op alle toestellen beschikbaar.
  • Schakel Bluetooth uit indien dit niet (of voor langere tijd niet) gebruikt wordt. Voor korte tijd uitschakelen heeft weinig effect.
  • In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld en geloofd werd, is het niet verstandig om de apps te sluiten. Inmiddels is Android dusdanig ontwikkeld waardoor automatisch apps gesluimerd worden indien ze niet actief gebruikt worden. Indien er handmatig apps gesloten worden leverd dit extra werk op voor de smartphone (extra processen starten etc.) wat uiteindelijk resulteert in juist hoger batterijverbruik! Sluit dus niet handmatig apps door de weg te vegen of op de optie Alle Sluiten te drukken.