Uw standaardberichten-app wijzigen

U kunt extra sms-apps downloaden in Play Store. Nadat u zo’n app heeft geïnstalleerd, kunt u er uw standaard-app voor sms-berichten van maken.
Een andere app selecteren voor het verzenden van sms- en mms-berichten:
Ga naar Instellingen.
Raak onder Draadloos en netwerken Meer aan.
Raak Standaard sms-app aan en selecteer de gewenste app.

(bron: Moto GHelp)