Time-out scherm wijzigen

U kunt als volgt wijzigen wanneer uw telefoon in de slaapstand gaat:
Ga naar Instellingen > Weergave.
Raak Slaapstand aan en selecteer de tijdsduur van inactiviteit voordat uw telefoon in de slaapstand gaat.

(bron: Moto GHelp)