Contacten Delen

U kunt contacten met iemand delen door hem of haar de informatie in vCard-indeling toe te sturen.
Zo deelt u gegevens in een vCard-indeling:
Om één contact te delen, opent u de gegevens van het contact en raakt u > Delen aan.
Als u meerdere contacten wilt delen, filtert u uw lijst met contacten zodat alleen de contacten worden weergegeven die u wilt delen. Raak vervolgens > Importeren/exporteren > Zichtbare contacten delen aan.
Selecteer de manier die u wilt gebruiken om te delen.

(bron: Moto GHelp)